Verneombud

grønn hjelm

Alle virksomheter med ansatte skal i utgangspunktet ha verneombud. Verneombudet skal velges av og blant de ansatte. Hvis det er flere verneombud i en virksomhet, skal det velges et hovedverneombud. Verneombudet skal ha nødvendig opplæring og kunne bruke nødvendig tid til å ivareta vervet uten å bli trukket i lønn.

Verneombudet er talsperson for arbeidstakerne i alt som påvirker arbeidsmiljøet. Verneombudet skal delta i planlegging av arbeidet. Målet er å fjerne risikoforhold før arbeidet starter.

Arbeidsgiverrepresentanter, som HMS-ansvarlig eller HMS-leder, kan ikke erstatte eller overstyre verneombudet. De kan og skal være gode støttespillere i vernearbeidet.

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke oppgaver, plikter og rettigheter du har som verneombud.

Andre HMS sider