Hvor spiser du?

Brakke

Denne brosjyren gir informasjon om krav til brakke på arbeidsplassen. Veilederen skal bidra til at dere kan utføre arbeidet på en sikker og trygg måte. Alle aktører i bransjen plikter å opptre i tråd med regelverket.

Alle arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen skal normalt ha tilgang til wc, spise-, vaske- og skifterom på brakka.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det er brakke på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har også ansvar for at minstekravene blir fulgt opp. Her kan du lese mer om minstekravene for alle arbeidstakere.

Andre HMS sider