Fallsikring

to menn med fallsiktingsutstyr

I denne brosjyren får du tips om fallsikring, og du finner illustrasjoner som viser hvordan du bruker utstyret.

Arbeid i fallsikringsutstyr skal kun være kortvarig, og kun når kollektiv sikring ikke er mulig. Ved enkelte anledninger må personlig fallsikringsutstyr brukes for å få nødvendig sikkerhet.

Husk at feil bruk av fallsikringsutstyr er falsk sikkerhet.

 

Brosjyren er under revidering. Revidert brosjyre blir tilgjengelig på nettsiden om kort tid.

 

Brosjyren gir tips om fallsikring ved:

 • påsetting av fallsele
 • lossing og lasting av bil
 • sikker anhuking av brakker
 • stillasmontering og -demontering
 • forskalingsarbeid
 • elementmontasje
 • takarbeid
 • bergarbeid - stabling av mur
 • bergarbeid - boring og lading
 • arbeid i kum/sjakt/kraftanlegg
 • arbeid i stolper/master/vindkraftanlegg
 • redning/evakuering

Andre HMS sider