Åndedrettsvern

Mann med hjelm, maske og hørselvern

Informasjon til brukere av støvmasker – masketetthetsmålinger og tetthetsfaktor.

Du er ikke nødvendigvis beskyttet mot skadelig eksponering om du bruker maske i arbeidet. For å finne ut hvor godt de forskjellige maskene beskytter, kan det foretas en masketetthetsmåling. I denne brosjyren kan du lese mer om hvordan du gjør det.

Andre HMS sider