REGIONALE VERNEOMBUD I BYGGE- OG ANLEGGSBRANSJEN

Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen ble innført i 1981. Ordningen er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiverorganisasjonene Byggenæringens Landsforening og Maskinentreprenørenes Forbund, og arbeidstakerorganisasjonene Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Ordningen finansieres av en årlig avgift som betales inn fra bedriftene i bygge- og anleggsnæringen.

REGIONALE VERNEOMBUD I HOTELL- , RESTAURANT- OG RENHOLDSBRANSJEN

Ordningen med regionale verneombud for hotell, restaurant og renholdsbransjen trådte i kraft i 2011 og omfatter alle  virksomheter innen overnatting, servering og renhold. De regionale verneombud skal fungere som pådrivere i arbeidet med å styrke helse, miljø og sikkerhet i disse bransjene.