Velkommen til Regionale verneombud

mg_0194b-arb

REGIONALE VERNEOMBUD I BYGGE- OG ANLEGGSBRANSJEN

Ordningen med regionale verneombud (RVO) i bygge- og anleggsbransjen ble innført i 1981. 16 år senere, i 1997, ble ordningen med prosjektstøtte etablert. Avgift sendes ut 2. mars.
REGISTRER AVGIFTSGRUNNLAG.

Besøk siden >
kvikne-hotell

REGIONALE VERNEOMBUD FOR HOTELL, RESTAURANT OG RENHOLD

Ordningen med regionale verneombud for hotell, restaurant og 

renholdsbransjen trådte i kraft i 2011. Regionale verneombud skal fungere som pådrivere i arbeidet med å styrke helse, miljø og sikkerhet i disse bransjene.
Besøk siden >