Velkommen til Regionale verneombud

bygge_og_anleggsbransjen

REGIONALE VERNEOMBUD I BYGGE- OG ANLEGGSBRANSJEN

Ordningen med regionale verneombud (RVO) i bygge- og anleggsbransjen ble innført i 1981. I 1997, ble ordningen med prosjektstøtte etablert. Purring/inkassovarsel er sendt ut 23. april.
REGISTRER AVGIFTSGRUNNLAG

Besøk siden >
kvikne-hotell

REGIONALE VERNEOMBUD FOR HOTELL, RESTAURANT OG RENHOLD

Ordningen med regionale verneombud for hotell, restaurant og  renholdsbransjen trådte i kraft i 2011. Regionale verneombud skal fungere som pådrivere i arbeidet med å styrke helse, miljø og sikkerhet i disse bransjene.

Besøk siden >